۱۳۹۴ آبان ۸, جمعه

اسامي 23 مجاهدان خلق كه در حمله موشكي 7 آبان به شهادت رسيدند

1- مجاهد خلق حسين ابريشمجي از فرماندهان برجسته ارتش آزاديبخش 
و از اعضاي شوراي ملي مقاومت

2- مجاهد خلق نيره ربيعي از اعضاي  شوراي مركزي مجاهدين3-         اكبر عليدوست
4-         حسن توفيق جو
5-         حميدرضا ايمني
6-          ابوطالب هاشمي
7-         حميد دهقان
8-         كيومرث يوسفي
9-          حسين گندمي
10-    فرشيد ربيعي
11-   حسن ابراهيمي
12-   محمد علي ميرزايي
13-   منوچهر براتي
14-   سهراب همايونفر
15-   بهزاد ميرشاهي
16-   حسين اداوي
17-    رجب قرباني
18-   رضا واديان
19-   شريف ويسي
20-   حسين سروآزاد
21-   احمد مسچيان
22-   جاسم قصير
23-   جواد سالاري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر