۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

پاسخ کوتاهی به اعترافات پاسدار سعید قاسمی

به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر 13اسفند94، پاسدار سعید قاسمی رئیس لباس شخصیهای خامنه‌ای و از سرکردگان سابق سپاه پاسداران با وحشت‌زدگی از محبوبیت مجاهدین گفت: «متأسفانه در حال حاضر دانشگاههای ما دست برخی افراد... . افتاده است که به نام استاد در کلاس درس خود از مسعود رجوی تمجید می‌کنند و او را قهرمانی بزرگ می‌دانند؛ آیا با این حرفها فرزندان من و شما نباید دچار دوگانگی و سردرگمی‌ شوند؟»
به این پاسدار جنایتکار باید گفت قهرمانی مسعود رجوی را خواهران و برادرانمان با خون خود در برابر جوخه های اعدام در سراسر ایران امضاء کرده اند. آنجا که حتی اسم خود را نیز به بازجویان و شکنجه گران هم پالکیت نگفتند. و شماها و امام رذالت پیشه اتان ناچار شدید پس از آن امضاء های خونین عکسهای آنان را در ننگین نامه هایتان چاپ کنید. زندنیان سیاسی مان با آثار شلاق بر بدنهایشان قهرمانی مسعود رجوی را امضاء کرده اند. و بسیاری امضاء های دیگری که امثال تولیاقت فهم آنرا ندارید.
پاسدار قاسمی که در محل تالار شهر مشهد سخنرانی می‌کرد، درباره خمینی، امام جلادان گفت: «‌با روندی که در این ۳۷ ساله پیش رفته‌ایم، تا یک دهه دیگر چیزی از تفکرات امام راحل باقی نخواهد ماند و همان‌طور که به‌راحتی دستاوردها را بِتُن کردند تفکر امامراهم بِتُن می‌کنند».
به این گوبلزچه خامنه ای باید گفت برو از ولی فقیه جنایتکارت بپرس که چگونه پس از مشاهده زندانهای پر از دانش آموز و دانشجوقبل از سی خرداد سال 1360،  پیش بینی میکردند که تا چند ماه دیگر، مردم در خیابانها شعار مرگ برخمینی سرخواهند داد. اگر او در اثر وافور زیاد فراموش کرده است از بقیه لباس شخصیها ی سابقه دارت بپرس. تازه این حرف را میزنی که انگار اندیشه های پلید امام دجّالت هنوز خریداری دارد. بیچاره، جوانها از نام اسلام بخاطر اعمال شما ها در این سی وهفت سال متنفر شده اند. شما حتی تحمل عقیده کسانی که در اصول عقیدتی شان دخالت در سیاست را منع میکنند نیز ندارید تا چه رسد به اسلامی که مسعود رجوی قهرمان میگوید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر