۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

حرمله قرن بیست و یکم:

 حَرمَله : به امیرالمؤمنین خامنه ای بگوئید من اولین تیررا به سوی حسین روانه کردم
حسین شهید: این دعی ابن دعی (خامنه ای ) مرا بین مرگ و تسلیم مخیر کرده است امّا
هیهات منا الذ لّه      هیهات منا الذ لّه       هیهات منا الذ لّه  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر