۱۳۹۵ فروردین ۲۸, شنبه

خطرات حضور مزدوران وزارت اطلاعات در كشورهاي اروپايي

اقدامات تروریستی و ضد انسانی ر ژیم ملایان نه تنها در سراسر خاک میهنمان گسترش یافته بلکه هرچند یکبار برخی از توطئه های ضدبشری این رژیم در کشورهای خارجی برملا میشود. در چند هفته اخیر شاهد دستگیری  برخی عناصر رژیم و تحت تعقیب قرارگرفتن آنان توسط دادستانی های آلمان و تر کیه بودیم. دراینجا جزئیات بیشتری  ازاین دو مزدور رژیم که توسط دادستانی فدرال آلمان تحت تعقیب قرار گرفته اند را ملاحظه میکنید. پلیس ترکیه نیز دو تن از مزدوران رژیم را که قصد آدم ربایی داشتند محاکمه و به زندان محکوم کرده است.
یکشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۵
کیفرخواست دادستان فدرال آلمان علیه دو مأمور اطلاعات رژیم به خاطر جاسوسی علیه مجاهدین و شورا ضرورت دستگيري، محاكمه و اخراج ديگر عوامل رژیم به ويژه از كشورهاي اروپايي
روز ۲۰ فروردين ۱۳۹۵، دادستانی فدرال آلمان طی اطلاعیه یی اعلام کرد علیه دو مزدور اطلاعات آخوندي به خاطر جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران مطابق جزء يكم از بند اول ماده ۹۹ قانون جزاي آلمان کیفرخواست صادر کرده است.

اطلاعيه تصريح مي كند: ظن كافي وجود دارد كه میثم پناهی حداقل از ژانويه ۲۰۱۳ و سعید رحمانی حداقل از اوت ۲۰۱۴ براي سرويس مخفي (رژيم) ايران كار كرده اند. مأموريت آنها كسب اطلاعات در مورد سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت بوده است. آنها به طور خاص اطلاعات در مورد اعضاي مجاهدين كه در آلمان يا ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اقامت داشتند را به مسئولان خود در اين سرويس مي دادند. بنا بر اطلاعيه دادستاني، پناهي از ۶ آبان ۱۳۹۴ در بازداشت به سر مي‌برد. در اطلاعيه ۶ آبان دادستاني اعلام شده بود او در ازاي جاسوسي از وزارت اطلاعات پول دريافت مي كرده است.
1- مقاومت ايران در روز ۶ آبان در اطلاعيه یی اعلام كرد: «پناهي و همدستانش» از ارديبهشت ۱۳۹۱ از ليبرتي اخراج شدند. آنها سپس به هتل مهاجر تحت كنترل اطلاعات و نيروي قدس رژيم آخوندي در بغداد رفتند.
آنها در هتل مهاجر توسط يك مأمور قديمي اطلاعات و نيروي قدس به نام كيانمهر، با نام مستعار سجاد، سازماندهي و نسبت به مأموريتهاي محوله توجيه شدند. پیش از این كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا در روز ۷ اسفند ۱۳۹۲ طي اطلاعيه‌یي نقش سجاد و هتل مهاجر را به عنوان يك مركز اطلاعات ملايان و نيروي قدس در بغداد فاش كرده بود.
2-                        اين مزدوران در آلمان از يك سو دستورات جاسوسي را از سجاد مي گرفتند و از سوي ديگر با عوامل اطلاعات آخوندي در آلمان و ساير كشورهاي اروپايي در ارتباط بودند. سردژخيم سجاد كه پیش از این با اسامي فيسبوكي «علي شمالي» و «علي ساحلي» با مزدوران ارتباط برقرار مي كرد، به تازگی تلاش كرده است با اسم «علي چناره اي» و «علي راستگو» با چندين نفر ديگر در آلمان ارتباط برقرار نموده و آنها را به خدمت بگيرد.
3- سجاد از ۳۰ سال قبل در دستگاههاي اطلاعاتي رژيم کار می کرده و در عمليات تروريستي در منطقه شركت داشته است. وي سالهاست در سفارت رژيم در بغداد به همراه شمار ديگري از مأموران اطلاعات و نيروي قدس به توطئه عليه مجاهدين مشغول است. آنها تحت نظر يك پاسدار سرتيپ نيروي قدس به نام ناصري در سفارت رژيم كار مي كنند. سجاد كساني را كه به هتل مهاجر مي روند با تهديد و تطميع به مزدوري مي كشاند. سپس وزارت اطلاعات آنها را با جعل پاسپورت و ويزا به طور مستقيم از عراق يا پس از انتقال به ايران به اروپا اعزام مي كند.
4- سر دژخيم سجاد مزدور مسعود دلیلی داخل را نيز بعد از آن که از اشرف به هتل مهاجر رفت به خدمت گرفت به نحوي كه بعداً در روز ۱۰ شهريور 1392 راهنمای نیروهای مهاجم به اشرف شد كه طی آن ۵۲ تن از مجاهدین با دستهاي بسته به قتل رسیدند. مهاجمان بعد از اين جنايت بزرگ براي رد پاك كني دليلي را نیز به قتل رساندند و صورت او را با اسید سوزاندند که شناخته نشود.
5- سجاد هدايت و اداره اين مزدوران را در اروپا نيز دنبال مي كند و با مسئولان ايستگاههاي اطلاعات در آلمان (عباس جعفري) و فرانسه (احمد ظريف با نام مستعار حميد عبادي) ارتباط مستمر دارد. ظريف در تابستان گذشته قربانعلي حسين نژاد و مصطفي محمدي، دو تن از دیگر عوامل اطلاعات رژیم، را چند بار براي ايجاد درگيري و زمينه سازي اقدامات تروريستي به دفتر شورا در اور سور اواز فرستاد. آنها در روز ۲۲ تير ۱۳۹۴ توسط ژاندارمري محل دستگير و از منطقه اخراج شدند. مزدور قربانعلي حسین نژاد در حضور ژاندارمها اعتراف كرد كه عبادي آنها را به اين محل فرستاده است (اطلاعيه كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا- ۲۱ مرداد ۱۳۹۴).
6- در يك اقدام مجرمانه ديگر سجاد و ديگر مأموران اطلاعات رژیم اسامي مجاهديني كه از ليبرتي به خارج از عراق منتقل مي شوند را در سايتهايي كه به اسم اين مزدوران داير كرده اند، منتشر مي كنند. مقاومت ايران در روز ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ طي اطلاعيه یي اعلام كرد انتشار اسامي يك اقدام نفرت انگيز پليسي است كه تحت هر نام و عنوان و پوششي، در ارتباط با وزارت و يك حلقه از توطئه هاي آن براي اخلال در روند انتقال مجاهدان ليبرتي به كشورهاي ديگر است.
7- به دنبال لو رفتن جاسوسان وزارت اطلاعات در آبان گذشته، وزارت اطلاعات مزدوران را وادار کرد تا با مقاله ها و نامه‌هاي متعدد به جو سازي و اعمال فشار به قضاييه آلمان بپردازند تا شايد از ارجاع پرونده مزدوران به دادگاه و به‌دام افتادن ديگر مزدوران جلوگيري كند. سايتهاي وابسته به اطلاعات و مزدوران آن به نحو ابلهانه یي نوشتند دستگيري پناهي نتيجه تطميع «برخی جناحها و جریانات در دستگاه امنیتی و قضائيه آلمان» و «پاپوش جديد مجاهدين» است كه می‌خواهند به این وسيله «از بقيه مجاهدين زهر چشم بگیرند». آنها خطاب به دادستان فدرال آلمان نوشتند «اتهام موهوم جاسوسی و اطلاعات دادن به رژیم و تهدید امنیتی» به پناهي ساخته و پرداخته مجاهدين» است. او «یکی از هزاران قربانی سازمان مجاهدین است... آنها به هر کسی که کوچکترین مخالفتی با این سازمان داشته باشد مارک مزدور وزارت اطلاعات را می زنند». اراجيف مسخره یی كه فقط مبين وحشت رژيم از لو رفتن شبكه جاسوسي و مزدوران و طرحهايش عليه مقاومت ايران است.
رژيم همزمان از طريق مزدوران در آلمان و فرانسه به جمع آوري پول براي گرفتن وكيل و كمك به مزدوران لو رفته بر آمد تا وانمود كند آنها وابستگي مالي به وزارت ندارند.
8- سرويسهاي اطلاعاتي آلمان به خصوص اداره حراست از قانون اساسي پيش از اين بارها تأکید كرده اند که در كانون فعاليتهاي وزارت اطلاعات در آلمان سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت قرار دارد. وزارت اطلاعات مأموريت دارد در مورد فعاليتهاي اين سازمان به طور سيستماتيك اطلاعات جمع كرده و در درون مجاهدين و شورا نفوذ كند. وزارت اطلاعات تلاش مي كند مجاهدين و شورا را با كمك فعاليتهاي تبليغاتي بي اعتبار كند. كسب اطلاعات در مورد اعضاي مجاهدين به طور خاص اعضايي كه عراق را به سمت اروپا ترك كرده اند، در كانون توجه فعاليتهاي جاسوسي و شناسايي رژيم ايران قرار دارد.
مقاومت ايران با استقبال از اينكه دادستاني آلمان اين پرونده جاسوسي عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران را در برابر عدالت قرار داده است، از دولت اين كشور و مسئولان ذيربط مي‌خواهد جزييات پرونده جاسوسي و فعاليتهاي غير قانوني رژيم آخوندي و مزدورانش در آلمان را فاش نموده و در اختيار افكار عمومي قرار دهد. اين يك اقدام ضروري براي ممانعت از ادامه اين فعاليتهاي مجرمانه است
مقاومت ايران همچنين نسبت به خطرات حضور مزدوران وزارت اطلاعات در كشورهاي اروپايي و آمريكا براي امنيت پناهندگان ايراني قويا هشدار مي‌دهد و به خصوص از آلمان و ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌خواهد در اجراي مصوبه شوراي اتحاديه اروپا در آوريل ۱۹۹۷ مزدوران و مأموران اطلاعاتي فاشيسم ديني حاكم بر ايران را محاكمه، مجازات و اخراج نمايند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۱فروردين ۱۳۹۴ (۹ آوريل۲۰۱۶)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر