۱۳۹۴ دی ۲۹, سه‌شنبه

سهیلادشتی:‌ جلوه همبستگی، سیمای آزادیهرکه شد محرم دل در حرم یار بماند
وانکه که این کار ندانست در انکار بماند
اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن
شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند
محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد
قصه ماست که بر هر سر بازار بماند
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند
برنامه گلریزان همیاری سیمای آزادی شروع شده است. این برنامه چند روزی ادامه خواهد داشت. بی تاب مقابل تلویزیون می نشینم و به صدای کسانی که برای همیاری یه سیما تماس می گیرند گوش کنم. صورت هیچ کدام از آنان را نمی توان دید ولی انگار که همه آنها را می شناسی. این صداها و پژواک آن نه فقط میزان کمکی را که تک تک آنان می کنند مورد توجه قرار می دهد، بلکه جلوه ای بی بدیل و انسانی را به دربرابر چشمان مردم ایران و جهان نشان می دهد. صدای کسانی که صدقه نمی پردازند و برای سلامتی و بهبود بیماری خودشان نذر نمی کنند. صدای کسانی است که تسلیم تقدیر و سرنوشت نمی شوند و با اشتیاق برای تغییر شرایطی که نظام ضد بشری ولایت فقیه حاکم کرده است مشارکت می کنند.
رژیم حاکم بر ایران در طول بیش از سه دهه حکومت سعی کرده است که تمام دستاوردهای انسانی بشری را نابود کند و به جای آن ضد ارزشهائی را حاکم کند و مردم را از هویت انسانی خودشان تهی کند. واژه ضد بشر که مسعود رجوی برای این انسان نماها استفاده می کند در شرایط امروز ایران بیشتر خود را نشان می دهد. با ایجاد نیروهای سرکوب با اسامی رنگارنگ حتی پلیس کودکان می خواهد این را به مردم القا کند که آنان با عرض معذرت و پوزش از ساحت مردم، گوسفندهائی هستند که در بیست و چهار ساعت نیازمند به شبان. البته جای تعجب نیست چون نیروهای سرکوب دقیقا تعریف و نمایانگر ولی فقیه هستند؛ یعنی نظر و رای یک فرد در مقابل میلیونها انسانها.
اگر بخواهی ادعا کنی که در مقابل این دیو ارتجاع مبارزه می کنی باید که حاوی تمامی ارزشهای انسانی باشی و این مبارزه ای است در تمامی صحنه ها و رزمندگان آن کسانی هستند که به جوهر و شعور انسانی خود واقف هستند. پا در صحنه نبرد می گذارند و ارزشها را زنده می کنند. نشان می دهند که برای رسیدن به همه آن ارزشها باید قبل از هر چیز از خواسته های فردی و شخصی خود گذشت و به دیگران فکر کرد. این جاست که صدای کسانی که برای همیاری با سیما تماس می گیرند، رنگ دیگری می گیرد. رنگ فرهنگ متعالی انسانی، رنگ انسانهای با تفاوت، رنگ زندگی آزاد. همیاری، سیمای آزادی را به کانال تلویزیونی تبدیل می کند که صدای جنبشی است که مردم همراه با رزمندگان آزادی خواهان سرنگونی نظام ولایت فقیه هستند و حاضر به پرداخت بهای آن هستند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر