۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

زندانیان سیاسی-عقیدتی سالن 12 گوهردشت (زندان رجایی شهر کرج)

تاريخ انتشار : دوشنبه 12 بهمن 94 13( 1 فوريه 2016):

سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی بسیاری است که از بین این افراد، عده ی بسیاری هستند که کمتر مورد توجه رسانه ها بوده اند. به منظور شناسایی این افراد لیستی از تمامی زندانیان سیاسی-عقیدتی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر تهیه کرده ایم که تعدادی از این افراد با عدم احتساب مدت زمان بازداشت باید متحمل حبس بیشتری نسبت به حکم صادر شده از سوی دادگاه باشند.


لیست کامل زندانیان سیاسی – عقیدتی بند۴ در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر:

۱. فرید آزموده- اقدام علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام و اتهامات نظامی امنیتی- ۵ سال حبس

۲. حسن آشتیانی- همکاری با سازمان مجاهدین- ۱۵ سال حبس

۳. محمد ابراهیمی- اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری- ۵ سال حبس

۴. رمضان احمدکمال- همکاری با پ ک ک- ۱۰ سال حبس

۵. وحید اصغری- اتهامات سایبری- ۱۸ سال حبس

۶. فرهاد اقبالی- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس

۷. جعفر اقدامی- اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی- ۹ سال حبس

۸. رضا اکبری منفرد- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی- ۵ سال حبس

۹. محمد اکرمی- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی- بلاتکلیف

۱۰. حمید بابایی- ارتباط با دول متخاصم- ۶ سال حبس

۱۱. پیام باستانی- توهین به مقدسات-۲ سال حبس و ۳۴ ضربه شلاق

۱۲. افشین بایمانی- همکاری با سازمان مجاهدین خلق- حبس ابد

۱۳. سعید پورحیدر- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی- ۵ سال حبس

۱۴. شهرام پورمنصوری- محاربه از طریق هواپیماربایی- ۱۵ سال حبس

۱۵. فرهنگ پورمنصوری- محاربه از طریق هواپیماربایی- ۱۵ سال حبس

۱۶. کامران توکلی- تشکیل گروه بهایی- ۱۰ سال حبس

۱۷. وحید تیزفهم- تشکیل گروه بهایی- ۱۰ سال حبس

۱۸. بهزاد ترحمی- اتهامات نظامی امنیتی- ۵ سال حبس

۱۹. حمزه سواری- محاربه- حبس ابد

۲۰. سیف الله سگانی- جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم- ۱۵ سال حبس

۲۱. عزیزاله سمندری- شهروند بهایی- ۵ سال حبس

۲۲. محمد سیف زاده- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشکیل گروه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران- ۸ سال حبس

۲۳. فرهمند سنایی- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس

۲۴. باتیر شاه محمداف- جاسوسی- ۱۰ سال حبس

۲۵. ایقان شهیدی- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس

۲۶. ایرج حاتمی- اتهامات نظامی امنیتی- ۵ سال حبس

۲۷. خالد حردانی- توهین به رهبری و محاربه و هواپیما ربایی- ۳ سال حبس و حبس ابد

۲۸. رسول حردانی- محاربه و هواپیماربایی- ۱۵ سال حبس

۲۹.  لطیف حسنی- تشکیل گروه غیرقانونی- ۹ سال حبس

۳۰. جمال الدین خانجانی- تشکیل گروه بهایی- ۱۰ سال حبس

۳۱.  نوید خانجانی-  اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس

۳۲.  واحد خلوصی- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس

  ۳۳. امیر دوربین قاضیانی- جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم- ۱۰ سال حبس

۳۴. شهاب دهقانی- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس

۳۵. شاهین ذوقی تبار- اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی- ۵ سال حبس

۳۶. سعید رضایی- تشکیل گروه بهایی- ۱۰ سال حبس

۳۷. هوشنگ رضایی- محاربه و ارتباط با کومله- اعدام

۳۸. سعید رضوی فقیه- تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی- ۴ سال و نیم حبس

۳۹. کیوان رحیمیان- بهایی- ۵ سال حبس

۴۰. کوروش زیاری- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی-۵ سال حبس

۴۱. پیمان عارفی- محاربه و ارتباط با انجمن پادشاهی- ۱۵ سال حبس

۴۲. مسعود عرب چوبدار- ارتباط با دول متخاصم- ۳ سال حبس

۴۳. عمر فقیه پور- محاربه از طریق همکاری با حزب دموکرات کردستان-حبس ابد

۴۴.  فواد فهندژ- اجتماع و تبانی شهروند بهایی- ۵ سال حبس

۴۵.فرهاد فهندژ- شرکت در گروه بهایی- ۱۰ سال حبس

۴۶. خالد فریدونی- محاربه از طریق همکاری با حزب دموکرات کردستان-حبس ابد

۴۷. جواد فولادوند- بغی و ارتباط با سازمان مجاهدین- ۱۶ سال حبس

۴۸. عبدالرضا قنبری- ارتباط با سازمان مجاهدین- ۱۰ سال حبس

۴۹.  اصغر قطان- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی- ۵ سال حبس

۵۰. صالح کهندل- همکاری با سازمان مجاهدین خلق- ۱۰ سال حبس

۵۱. کمال کاشانی- شهروند بهایی- ۵ سال حبس

۵۲. زانیار مرادی- محاربه و ارتباط با کومله- اعدام

۵۳. لقمان مرادی- محاربه و ارتباط با کومله- اعدام

۵۴. پیام مرکزی- شهروند بهایی- ۵ سال حبس

۵۵. فواد مقدم- شهروند بهایی- ۵ سال حبس

۵۶. سعید ماسوری- همکاری با سازمان مجاهدین خلق- حبس ابد

۵۷. حمید معتمدی مهر- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی-۵ سال حبس

۵۸. کریم معروف عزیز- همکاری با حزب دموکرات کردستان- حبس ابد

۵۹. کامران مرتضایی- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس

۶۰. شاهین نگاری-  اجتماع و تبانی، شهروند بهایی- ۴ سال حبس

۶۱. شمیم نعیمی-  اجتماع و تبانی، شهروند بهایی-۳ سال حبس

۶۲. محمد نظری- محاربه و ارتباط با حزب دمکرات کردستان-حبس ابد

۶۳. عفیف نعیمی- تشکیل گروه بهایی- ۱۰ سال حبس

۶۴. عادل نعیمی-شرکت در گروه بهایی- ۱۰ سال حبس. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر