۱۳۹۴ بهمن ۱۷, شنبه

مجله تايم ۱۳/۱۱/۹۴: آيا ايران به وعده هاي خود عمل مي كند؟


مجله تايم ۱۳/۱۱/۹۴:« وقتي كه كشورهاي 5 به اضافه يك معامله اي با ايران درباره برنامه اتمي آن در جولاي 2015 انجام دادند, انتظار كلي اين بود كه تحريمها تا بهار 2016 برداشته خواهند شد. ....با اين حال در 16ژانويه, آژانس اتمي ملل متحد گزارش را ارائه داد كه نشان ميداد كه ايران همه تعهدهاي خود را كامل كرده است و تحريمها همان روز برداشته شد. اين يك موفقيت براي دولت روحاني كه نيازمند تكميل معامله قبل از انتخاباتي كه در همين ماه قرار است برگزار شود به حساب آمد. اين انتخابات براي تعيين اين كه آيا ايران به تعهدهايي كه بر اساس توافق اتمي به آن ملتزم شده است وفادار خواهد ماند, حياتي و حساس است .
آژانس اتمي ملل متحد در نظر نداشت كه تمامي تحريمهاي اعمال شده برتهران را بردارد, فقط آن تحريمهايي را كه مرتبط با برنامه اتمي بود برداشت. با توجه به خلاصه توافق كاخ سفيد, تحريمهاي قانوني ايالات متحده كه بروي حمايت ايران از تروريسم , نقض حقوقبشر و فعاليتهاي موشك بالستيك متمركزاست, كماكان به قوت خود باقي است و ادامه خواهد يافت. اين امر به اين معني است كه سپاه پاسداران ايران كه اولين مسئول سركوب گروههاي جامعه مدني ايران است و در سراسر خاورميانه فعاليتهاي نيابتي نظامي دارد, وسيعا تحت تحريم باقي خواهد ماند.


سپاه پاسداران بعد از انقلاب 1979 ايران تاسيس شد و مسئوليت آن حفاظت از نظام اسلامي بود. امروزه اگرچه نيروي مخصوص خود به نام نيروي قدس شناخته ميشود, سپاه پاسدران از گروههاي شبهنظامي مانند حزبالله, حماس, نيروهاي شبهنظامي حوثي دريمن و شبهنظاميان شيعه در عراق حمايت ميكند. پاسداران همچنين حامي اصلي رژيم بشار اسد در سوريه ميباشند. دركنار نيروي قدس, نيروي زميني, هوا فضا و نيروي دريايي و همين طور 90000نفر شبهنظامي, سپاه پاسداران همچنين مالك بخشهاي مهمي در بخش تجاري ايران ميباشد. با توجه به اين كه بسياري از مقامات بلندپايه رژيم ايران افسران سابق سپاه پاسداران هستند و از طريق كنترل آژانسهاي خبررساني كشورمانند فارس­نيوز و تسنيم, پاسداران نفوذگسترده اي بروي سياستهاي ايران اعمال ميكنند. بهطورخاص مقامات وابسته به­سپاه پاسداران كه به­نام تندروها ناميده ميشوند, مخالف هرگونه سياست­خارجي آشتي­جويانه ميباشند.
در مورد معامله اتمي, سپاه پاسداران داراي چندين دليل واقعي و پراگماتيك در مخالفت با آن ميباشد. اول: برنامه توسعه اتمي در ايران تحت كنترل سپاه پاسداران بود و اين امر به آنها يك ويژگي منحصربهفرد در صحنه سياست ايران ميداد. و اينك آنها عمده دستاوردهاي سخت خود را از دست دادهاند: همه اورانيوم غنيسازي شده متوسط و 98 درصد از توده اورانيوم غنيسازي شده سطح پايين را از دست دادهاند.
دوم: تحت نظام تحريمها, سپاه پاسداران ميلياردها دلار در بازار سياه ايران بهدست مي آورد. در يك مقاله سال 2010 نيوزويك, گزارشگر ايراني بابك دهقان پيشه نوشت كه ”مشكل تحريمها اين است كه آنها فعاليتهاي تجاري قانوني را به كنار ميگذارند و زمينه وسيعي را براي سپاه پاسداران باز ميگذارند“. او اضافه كرد كه ”ميزان قاچاق صنايع ايران در حدود 12ميليارد دلار در سال تخمين زده ميشود و باور براين است كه سپاه پاسداران بخش زيادي از آن را اگر نگوييم همه را, كنترل ميكند“.
سوم: بسياري از افسران ارشد و وابستگان تجاري پاسداران تحت تحريم باقي خواهند ماند. در نهايت حتي اگر تماميت سپاه پاسداران تحت تحريمها قرار نگيرد و درگير فعاليتهاي تجاري قانوني در ايران بشود بايد درآينده با شركتهاي خارجي رقابت كند. در خلال دوران تحريمها, سپاه پاسداران درآمدهاي هنگفتي بوسيله انحصاري كردن تقريبا تمام صنايع ايران بهدست مي آورد: انرژي, ساخت وساز, خودرو سازي و ارتباطات. بنابراين وقتي كه لغو تحريمهاي اتمي به توسعه كلي ايران كمك خواهد كرد, آنها قدرت نسبي پاسداران در داخل كشور را كاهش خواهند داد».

شبكه 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر