۱۳۹۴ بهمن ۲۱, چهارشنبه

گرامی باد چهل و پنجمین سالگرد رستاخیز سیاهکل


در 19 بهمن سال 1349 حماسه سیاهکل مشعلی در شب سیاه اختناق شاه روشن کرد که خاطره آن برای همه جوانان بخصوص روشنفکران و دانشگاهیان آن زمان فراموشی ناپذیر است. این مشعل فروزان بدون شک یکی از بزرگترین عوامل انگیزاننده توده های خلق بود که منجر به قیام 22 بهمن سال 1357 گردید.

اگر ریاضیات میتوانست شیوه های محاسباتی دقیقی را در متغیرات و توابع جامعه ارائه دهد بی  گمان میتوانست با عدد و رقم نشان دهد که چگونه پس از کودتای امپریالیستی سال 1332 علیه حکومت ملی دکتر مصدق و خیانت حزب توده و نفرت توده های مردم از آنچه که بویی از مارکسیسم و ماتریالیزم بدهد ، تمایل و احترام توده ها به چریکهای فدایی خلق میرفت تا اعتماد پرپر شده توده های مردم را به رهبران واقعی طبقه کارگر و زحمتکشان جلب کند.

در این مختصر نمیگنجد که تأثیر این حماسه را در تاریخ ملتمان تیتروار هم بگوئیم اما حد اقل باید به این نکته اشاره کرد که خون مقدس شهیدان حماسه سیاهکل و درخشش راهشان باز هم تحت تأثیر خیانت اپورتونیستهای چپ نما قرارنگرفت اگر چه آن خیانت عاملی برای بهره برداری ارتجاع قرون وسطائی و مدعیان چپ گردید و زمینه را برای سرقت رهبری انقلاب توسط خمینی فراهم کرد وجاده را برای تفرقه و سرکوب توده ها فراهم نمود.
البته تاریخ هرگز قهرمانان خلق را فراموش نمیکند. همانگونه که حساب حزب توده  از قهرمانان حماسه آفرین (چون روزبه و سایر وفاداران به راه خلق)  جدا است. و همچنین برعکس،خیانت افراد بریده و خائن را به حساب  رهبرانی که مقاومت و ادامه راه را پیشه کرده اند نمیگذارد.
با یادآوری نام قهرمانان حماسه سیاهکل از این حماسه و همه رهروان راه این انسانهای والامقام تجلیل میکنیم. انسانهایی که اگر آنان را نشناسیم و نامشان را هم ندانیم ولی بی تردید در تکامل و تعالی خلق ما تأثیر بسزایی داشته و مشعلی فرا راه همه خلق هستند. همه ارزش و احترام خود را درکلمه "درود" خلاصه کرده و به همه آنان "درود میفرستیم.
درود بر فدائیان شهید

1-   علی اکبر صفائی فراهای
2-   احمد فرهودی
3-   محمدعلی محدث قندچی 

4-   ناصر سیف دلیل صفایی
5-   هادی بنده خدا لنگرودی
6-   شعاع الدین مشیدی
7-   اسکندر رحیمی
8-   غفور حسن پوراصیل
9-   محمد هادی فاضل
10-                     عباس دانش بهزادی
11-                     هوشنگ نیری
12-                     جلیل انفرادی

13-                     اسماعیل معینی عراقی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر