۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

فتواهای مسخره خامنه ای

اطلاعیه شورای ملی مقاومت  29 بهمن 1394 (18.02.2016)

در حالیکه نمایش انتخابات رژیم آخوندی با بایکوت و بی اعتنایی عموم مردم مواجه است خامنه ای به حربه زنگ زده و از کار افتاده صدور فتواهای شرعی روی آورده تا دست کم نیروهای سرخورده نظام را به شرکت در این نمایش ترغیب کند.

خامنه ای در یک رشته فتوا که توسط خبرگزاری فارس سپاه پاسداران منتشر شد اعلام کرد: «شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهی» و یک «واجب عینی» است. او در این فتواها تأکید می کند که رأی سفید دادن «حرام» است و در مورد زنان تصریح می کند «شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست». این در حالی است که طبق فتواهای ارتجاعی خمینی و آخوندهای حکومتی زن نباید «بدون اذن شوهر از خانه اش بیرون برود هرچند به دیدن خویشاوندانشان و حتی عیادت و یا مجلس ختم پدرش برود».
در حالی که کاندیداهای باند های رقیب به دستور خامنه ای به طور گسترده از سوی شورای نگهبان حذف شده اند بسیاری از نیروها و محافل وابسته به رژیم به طور علنی شرکت در این نمایش را بیفایده توصیف می کنند، خامنه ای ناگزیر به صدور فتواهایی شده است که تنها نفرت و انزجار مردم از تمامیت رژیم و نمایشهای انتخاباتی آن را مضاعف می کند.
در همین راستا خامنه ای در روز 28 بهمن ضمن دفاع همه جانبه از شورای نگهبان خواستار شرکت گسترده در نمایش انتخابات شد. وی گفت: «دشمنان می خواهند انتخابات را خراب کنند. شورای نگهبان را تخریب کنند... تصمیمهای شورای نگهبان را زیر سئوال ببرند... تخریب شورای نگهبان تخریب انتخابات است، تخریب مجلس است... این انتخابات دفاع از انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، مظهر دفاع از کشور است مظهر عزت ملی است، به خاطر این است که بنده به همه ملت ایران عرض می کنم که حضور پیدا کنید شرکت کنید اعلام نظرکنید».
سخنان و فتواهای دجالگرانه خامنه ای و فریبکاریها و تدابیر سرکوبگرانه رژیم تنها بر انزجار مردم از این نمایش ضد ملی می افزاید و اراده آنها را برای استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم که تنها با سرنگونی تمامیت این رژیم محقق میشود دوچندان میکند. نتیجه این انتخابات هر چه باشد، بحرانهای درونی فاشیسم دینی را تشدید و تمامیت آنرا بشدت تضعیف میکند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
29 بهمن 1394(18 فوریه2016)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر