۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

گزارش جامع از وضعيت زندانيان سياسي عرب خوزستانی

 يكشنبه 11 بهمن 94

فعالان حقوق بشر نام دهها تن از زندانيان سياسي، امنيتي، فعالان فرهنگي و عقيدتي عرب را تهيه کرده تا در دسترس سازمان هاي بين المللي و ساير فعالان در زمينه حقوق بشر قرار گيرد.
با نگاهي به ليست زير دريافت مي کنيم که اين افراد سالهاست در زندانهاي جمهوري اسلامي ايران در بدترين شرايط جسمي، روحي و رواني به سر مي برند. وضعيت بسيار بد زندانها به لحاظ بهداشتي، عدم رسيدگي پزشکي به زندانيان بيمار، بد رفتاري زندانبانان، غير استاندارد بودن زندانها و اسکان تعداد زيادي از زندانيان در فضاهاي کوچک و غير مناسب به لحاظ مساحت و امکانات، بي خبري زندانيان از جهان خارج از زندان به دليل در اختيار نداشتن راديو، تلويزيون و روزنامه و عدم امکان تماس تلفني هفتگي و بسياري موارد ديگر گوياي اين است که در زندان هاي جمهوري اسلامي و به ويژه در زندان هاي اقليم احواز ، فاجعه هاي زيادي رخ مي دهند که جهان آزاد از آنها بي خبر است.

 ليست زير براي روشنگري عموم و استفاده “با ذکر منبع” در اختيار مجامع حقوق بشري و خبرگزاري ها قرار مي گيرد.
۱- فهيمه اسماعيلي ( بدوي): ٣٣ ساله، معلم دوره ابتدايي است که در تاريخ ۷ آذر ۱۳۸۴ در حالي که ۸ ماهه باردار بود، به همراه همسرش علي مطيري بازداشت شد.  يک ماه بعد، دختر آنها، سلمى در زندان به دنيا مي آيد. مقامات قضايي، سه شرط براي آزادي فهيمه مقرر مي کنند: ۳۰۰ ميليون تومان وثيقه بگذارد، از شوهرش به طور غيابي طلاق بگيرد و اسم دخترش را از يک اسم عربي غير مذهبي، به نام ديگري تغيير دهد.
خانم اسماعيلي شروط تحميلي نيروهاي امنيتي را نمي پذيرد و به همين دليل به ۱۵ سال زندان محکوم مي شود. علي مطيري، تحت شکنجه هاي شديد و فشار زياد به دليل زنداني بودن همسر و دختر نوزادش، اتهام موجه بر عليه خود را مي پذيرد و در ۲۸ آذر ۱۳۸۵ اعدام مي شود. فهيمه به زندان ياسوج تبعيد شده و سلما، که حالا ۷ ساله است، تمام اين سالها را بدون پدر و مادر سر کرده است.
٢- يوسف سيلاوي: حدودا ۵۰ ساله، ايشان هيچ گونه فعاليت سياسي يا فرهنگي نداشته و فقط به دليل وابستگي فاميلي با يک فعال سابق( متوفي) سياسي مقيم لندن در شهر احواز بازداشت شد.  بيش از ۴ سال است که تمامي نهادهاي امنيتي و انتظامي جمهوري اسلامي از پاسخگويي درباره آن طفره مي روند. تمامي تلاش هاي خانواده او و پيگيري هاي قضايي و حقوقي درباره وضعيت او ثمر بخش نبوده است.
٣- هاني باوي: دانشجو و فعال فرهنگي – دانشجويي اهل شهر احواز است که در تاريخ  ١١-٨-٢٠٠۵ بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به حبس در تبعيد در زندان يزد محکوم شده است. تمام مدت زمان محکوميت هاني باوي بيش از يک سال است که پايان يافته اما هنوز دادگاه حکم آزادي او را صادر نکرده و گفته مي شود دادگاه به امر وزارت اطلاعات از صدورحکم آزادي ايشان خودداري مي کند.
 برخي از بازداشت شدگان شهر فلاحيه(شادگان):
۴- سيد أمين موسوي ( فرزند سيد عبدالله، ٢۶ ساله)، ۵- عبدالله محيي، ۶- سيد خليل طاهري موسوي (فرزند خليل)، ٧- حميد هادي، ٨- علي هادي معلى، ٩- جاسم محمد عيسى، ١٠- جمال عبد الخضر:
اين تعداد از بازداشت شدگان (رديف ۴ تا ۱۰) اهل شهر فلاحيه هستند که در تاريخ ۱۴ ژانويه ۲۰۱۴ بازداشت شدند. آنها به اتهام ترويج مذهب اهل سنت در زندان کارون بسر مي برند و احکامشان هنوز صادر نشده است.
١١- حسن هاشمي: اهل شهرمحمره(خرمشهر) که در سال ۱۳۸۹ شمسي بازداشت شده بود. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و فعاليت سياسي از سوي دادگاه انقلاب شهر احواز به ١٠ سال حبس و ۵ سال تبعيد محکوم شده بود. حسن هاشمي در حال حاضر در زندان کارون شهر احواز محبوس است.
١٢- حمزه سواري: فرزند لفته، فعال سياسي اهل منطقه شکاره ٣ شهر احواز است که در سال ۲۰۰۵ بازداشت شده بود. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، محاربه با خدا و فساد في الارض از سوي شعبه يک دادگاه انقلاب احواز به حبس ابد در زندان کارون محکوم شده است.
١٣- علي رضا نزاري (سيدضياء نزاري): ۵۵ ساله، فعال سياسي اهل شهر محمره(خرمشهر) است که در سال ۲۰۰۸ بازداشت شده بود. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به ۱۰ سال حبس در زندان کارون محکوم شده بود. وي در حال حاضر مدت تبعيد ۴ ساله در شهر کهنوج  استان کرمان را سپري مي کند.
١۴-  طاهر مزرعه: فرزند علي، فعال سياسي اهل منطقه ابوحميضه شهر خفاجيه(سوسنگرد)  است که در سال ۲۰۰۶ در سوريه بازداشت شده و به ايران تحويل داده شد. وي به ۱۰ سال حبس و ده سال تبعيد در شهر دامغان محکوم شده و همکنون مدت تبعيدش را سپري مي کند.
١۵- عبدالامام زايري: فرزند محمود، فعال سياسي اهل منطقه کانتکس شهر احواز است که در سال ۲۰۰۵ بازداشت شده بود. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، محاربه با خدا و فساد في الارض از سوي شعبه يک دادگاه انقلاب احواز به حبس ابد در زندان کارون محکوم شده است. عبدالامام زايري از خونريزي معده رنج مي برد.
١۶- عبدالامير چلداوي: فرزند بطوش، فعال سياسي اهل کوي علوي شهر احواز است که در سال ۲۰۰۶ بازداشت شده بود. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از سوي شعبه سوم دادگاه انقلاب احواز به قضاوت قاضي محمودي، به ۱۰ سال حبس در زندان کارون محکوم شده است.
١٧- عبدالزهرا هليجي:  فرزند خزعل، فعال سياسي منطقه شکاره ١ شهر احواز است که در سال ۲۰۰۵ بازداشت شده بود. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، محاربه باخدا و فساد في الارض از سوي شعبه يک دادگاه انقلاب احواز به حبس ابد در زندان کارون محکوم شده است. وي از عفونت شديد در پاي راست رنج مي برد و نياز به جراحي فوري دارد. اين زنداني پيش از ورود به زندان در يک عمل جراحي يک قطعه ميل در پاي او نهاده شده که طبق نظر پزشکان اکنون بايستي اين قطعه فلزي به واسطه جراحي مجدد از پاي ايشان خارج شود.
١٨-علي ساعدي: فرزند  قاسم، اهل شهر احواز که در شهريور ۱۳۸۶ بازداشت شد. وي به اتهام محاربه باخدا، تبليغ عليه نظام، ارتباط با بيگانه و اقدام عليه امنيت ملي از سوي دادگاه انقلاب احواز به دو بار اعدام و ١٧ سال حبس محکوم شده است. وي فعلا در زندان کارون بسر مي برد. اداره اطلاعات  اين فعال عرب احوازي را به مدت بيش از دوسال درزندان انفرادي حبس کرده وتحت بدترين شکنجه ها قرار داده و بدون داشتن حتي وکيل تسخيري، بواسطه سه بار تغيير قاضي پرونده و پرونده سازي عليه وي، او را به دو بار اعدام و۱۷ سال حبس محکوم کرده است. حکم صادره عليه اين شهروند هم اکنون در ديوان عالي کشور در دست بررسي است. ايشان همراه با چند نفر ديگر طي سه سال ( ٨۶ تا ٨٨ شمسي) توسط سه قاضي و در سه شعبه  مختلف در دادگاه انقلاب احواز محاکمه شدند. در ابتدا “قاضي محمودي ” سپس  قاضي ” نورآبادي” و در نهايت قاضي ” تورَک” در شعبه يک دادگاه انقلاب احواز، اين افراد را محاکمه کردند.
 ١٩- غازي حيدري: فرزند عبدالزهرا و متولد سال ١٣۵۴ شمسي، تحصيل کرده مهندسي مکانيک و فعال سياسي  است که در ماه مه ٢٠٠٩ توسط اداره اطلاعات احواز بازداشت شده بود. وي در تاريخ ۴/ ٩/ ١٣٨٨ از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي احواز به رياست قاضي مرتضى تورک به ١٠ سال حبس تعزيري محکوم شده بود که حکم وي نيز در شعبه سيزده دادگاه تجديد نظر استان مورخه ١/١٢/١٣٨٨ به رياست قاضي غلامحسين ذات عجم و مستشار دادگاه محمود مهرگان تأييد گرديد.
غازي حيدري ، قبل از بازداشت بعنوان مهندس مکانيک درشرکت لوله سازي احواز شاغل بوده است . اين روشنفکر ، نويسنده و فعال فرهنگي به جز فعاليتهاي فرهنگي و حقوق بشري هيچ گونه فعاليت ديگري نداشته و معتقد به فعاليتهاي مسالمت آميز است. اتهام هاي مهندس حيدري استفاده از اينترنت از طريق  ورود به وب سايتهاي  فليتر شده مخالفين نظام، استفاده از کتابهاي الکترونيکي، تهيه و ارسال نمودارهائي از آمار دستگير شدگان و محکومين به اعدام و ضديت و عناد با نظام جمهوري اسلامي ايران بوده که ايشان تمام اين اتهام ها را نزد قاضي انکار و اقرار به آنها نزد نيروهاي امنيتي را ناشي از شکنجه شديد دانسته است. در همان روزهاي تحقيق در بازداشتگاه اطلاعات در اثر شکنجه شديد جسمي و رواني دو دنده از قفسه سينه  مهندس حيدري مي شکند و چندين ماه وي را در سلول انفرادي  همراه با شکنجه فيزيکي و روحي نگه مي دارند.
 ۲۰- کاظم خوش نمک ( خضيراوي):  فرزند عبدالحسين، اهل شهر عبادان است که در فروردين سال ١٣٨٧ شمسي بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، از سوي شعبه سوم دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي محمودي به ۱۰ سال حبس در زندان کارون محکوم شده است. اين زنداني از فشار خون و بيماري ديابت رنج مي برد.
٢١- ناظم بريهي: فرزند صگبان ومتولد ۱۳۶۵ شمسي، فعال سياسي و طلبه  علوم ديني اهل شهر حميديه است که در تاريخ ١٧/٧/١٣٨۴، بازداشت شده است. شعبه يک دادگاه انقلاب احواز او را به اقدام عليه امنيت ملي، محاربه باخدا و إفساد في الارض متهم کرده است. ناظم بريهي از بيماريهاي پوستي رنج مي برد.
٢٢- نعمت الله عبيات: وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به  ١٠ حبس در زندان کارون محکوم شده است.
٢٣- يحيى ناصري: فرزند منصور متولد ١٣۵٧، فعال سياسي اهل شهر احواز است که در تاريخ ١٠/٧/١٣٨۴بازداشت شده بود. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، محاربه باخدا و إفساد في الارض از سوي شعبه يک دادگاه انقلاب احواز به حبس ابد در زندان کارون محکوم شده است.
٢۴- علي حلفي: فعال سياسي اهل شهر حميديه است که در سال ۲۰۰۵ بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، محاربه باخدا و إفساد في الارض، از سوي شعبه يک دادگاه انقلاب احواز به ۳۰ سال حبس در زندان  گناباد محکوم شده است.
۲۵- رمضان عذاري ناصري: ۴۱ ساله، فعال سياسي اهل شهر منطقه کوت عبدالله شهر احواز است که در سال ۲۰۰۶ بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و محاربه باخدا، به ۳۰ سال حبس در زندان اقليد محکوم شده است. وي از درد و عفونت در پاها رنج مي برد.
٢۶-جليل مجدم: فعال سياسي ۴۲ ساله و اهل شهر عبادان است که در سال ٢٠٠۶ بازداشت شده است. وي به اتهام محاربه با خدا واقدام عليه امنيت ملي به ۱۰ سال حبس در زندان اراک محکوم شده است.
٢٧- رحيم عفراوي: فعال سياسي اهل کوي علوي شهر احواز است که در سال ۲۰۰۰ بازداشت شده بود. وي به اتهام محاربه باخدا و اقدام عليه امنيت ملي به ۲۵ سال حبس در زندان جيرفت کرمان محکوم شده است.
٢٨-علي منبوهي: فعال سياسي اهل شهر حميديه است که در سال ۲۰۰۰ ميلادي بازداشت شده است. وي به اتهام محاربه باخدا و اقدام عليه امنيت ملي  به ۲۵ سال حبس در زندان جيرفت کرمان محکوم شده است. وي از بيماري ديابت و چربي خون رنج مي برد.
٢٩- عادل سعدوني: ۲۴ ساله ساکن کوي علوي شهر احواز، در تاريخ ٢٢ فروردين ١٣٩٢ شمسي توسط اداره اطلاعات احواز بازداشت شد. وي از سوي شعبه ۴ دادگاه انقلاب احواز به قضاوت شعبوني، به تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران متهم شده است.
٣٠- صالح تامولي ( طرفي): ٣١ ساله اهل کوي علوي شهر احواز، در تاريخ ٢٢ فروردين ١٣٩٢ شمسي بازداشت شده است. وي به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران از سوي شعبه ۴ دادگاه انقلاب احواز به قضاوت شعبوني، به ٣ سال زندان محکوم شد.
٣١- رسول مزرعه: فعال سياسي در سال ۲۰۰۶ در سوريه بازداشت شده و به ايران بازگردانده شد. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و عضويت در سازمان معاند با نظام جمهوري اسلامي ايران، از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي احمدي به ۱۵ سال حبس در زندان ياسوج محکوم شد. وي از بيماري عفونت مثانه رنج مي برد.
٣٢- فالح  نيک سرشت(منصوري): فرزند عبدالله، تبعه کشور هلند است که در سال ٢٠٠۶ توسط سازمان امنيت سوريه بازدشت و به اطلاعات تحويل داده شد.وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و تأسيس سازمان مخالف با نظام جمهوري اسلامي ايران از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي احمدي به ٣٠ سال حبس در زندان سمنان محکوم شده است. ايشان در خارج از کشور فعاليتهاي حقوق بشري وسيعي داشت و به پاس فعاليتهايش از ملکه هلند مدال افتخار دريافت کرده بود.
٣٣- علي چبيشاط: علي چبيشاط ( کعبي) فرزند حبيب متولد ۲۸ اکتبر ۱۹۶۶ ساکن روستاي کعب خلف مسلم از توابع شهرستان سوس(شوش) که در تاريخ ١١-١١-٢٠١٢ بازداشت شده است. وي شاعر معروف شهرستان سوس است. در مراسم فاتحه خواني مادر علي چبيشاط، نيروهاي اطلاعاتي بدون ارائه هرگونه حکم بازداشت او را همراه دو فرزندش با نام هاي حسين چبيشاط ۲۹ ساله و صلاح الدين چبيشاط ٢٢ ساله، بازداشت کرده و به بازداشتگاه اطلاعات بردند.
 علي چبيشاط به صورت وحشيانه اي مورد شکنجه فيزيکي و روحي  قرار گرفته به طوري که فرزندان وي در همان روزهاي اوليه بازداشت در مقابل چشمانش شکنجه  شده اند و حتى ناخن هاي او توسط شکنجه گران کشيده شده است. او از شکستگي دنده ها رنج مي برد و چندين بار در اداره اطلاعات به علت وخامت وضعيت جسماني اش به بيمارستان  فاطمه الزهراء احواز انتقال داده شده است. وي به اتهام وي اقدام عليه امنيت کشور و محاربه با خدا، به اعدام محکوم شده و در زندان قنيطره (دزفول) نگهداري مي شد و پرونده وي در ديوان عالي کشور است.
٣۴-سيدخالد(ياسين) موسوي: فرزند سيد سعدون، ٣۵ ساله متأهل و اهل سوس( شوش) است که در تاريخ ١١-١١-٢٠١٢ بازداشت شد. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و محاربه با خدا، به اعدام محکوم شده است. وي در زندان دزفول بسر مي برد و پرونده اش در ديوان عالي کشور در دست بررسي است.
٣۵- سلمان چايان: ٣٢ ساله فرزند مشحوت، متأهل داراي يک فرزند، واهل شهر سوس(شوش) است که در تاريخ ١١-١١-٢٠١٢ بازداشت شده بود. اين  فعال فرهنگي بدليل فعاليتهايش پيشتر دو بار بازداشت شده و ٢ سال حبس را سپري کرده بود. در تاريخ ٢٧/٧/٢٠١٣ وضعيت سلمان وخيم شده و او را به بيمارستان فاطمه زهراء منتقل مي کنند. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و  محاربه با خدا به ۲۵سال در زندان دزفول محکوم شده و گويا پس از تاييد حکم به يزد تبعيد خواهد شد.
٣۶- احمد دبات: فرزند عليوي، فعال سياسي اهل شهر سوس(شوش) است که در اوايل سال ۲۰۱۲ بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با سازمانهاي خارج از کشور، از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب قنيطره (دزفول) به رياست قاضي معروف به “اندي” به ٢٠ سال حبس و تبعيد در زندان شهر رشت محکوم شده است.
وي متاهل وداراي يک فرزند دختر است. احمد از دوران دبيرستان به فعاليت فرهنگي و شعر وادب عربي شديدا علاقه مند بود. وي همانند ديگر جوانان عرب هر فرصتي را غنيمت مي شمرد تا گرايش ها و عقايدش را از طريق شعر علني سازد و به ديگران عرضه نمايد تا در راه روشنگري جامعه اش قدمي برداشته باشد. احمد دبات اولين بار در سال ۲۰۰۹ در سن ۱۸ سالگي توسط اطلاعات شهر سوس بازداشت شد ودر مدت بازداشت چند ماهه اش به شدت شکنجه شد. در اثر شکنجه بدن وي از چند ناحيه دچار سوختگي شديد شده وشماري از دندانهايش شکسته وناخنهاي انگشتان دست و پايش از بيخ کنده شده است.
٣٧- ماهر کعبي ( زغيبي): فرزند رحيم، اهل شهر سوس(شوش) است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با سازمانهاي خارج از کشور از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب قنيطره(دزفول) به رياست قاضي معروف به “اندي” به ١٠ سال حبس  و تبعيد در يکي از شهرهاي شمال ايران محکوم شده است.
٣٨- علي کناني ( جع جع): فعال سياسي اهل شهر سوس(شوش) است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با سازمانهاي خارج از کشور از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب قنيطره(دزفول) به رياست قاضي معروف به “اندي” به ٢٠ سال حبس و تبعيد در زندان  شهر ساري محکوم شده است.
٣٩- سجاد بيت عبدالله: فعال سياسي اهل شهر سوس(شوش) است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وي اتهام اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با سازمانهاي خارج از کشور، از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب قنيطره (دزفول) به رياست قاضي معروف به “اندي” به ۱۵ سال حبس و تبعيد در زندان  شهر گرگان محکوم شده است.
۴٠- جعفر کعبي: فعال سياسي اهل سوس(شوش) است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با سازمانهاي خارج از کشور، از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب قنيطره (دزفول) به رياست قاضي معروف به “اندي” به ۱۵ سال حبس و تبعيد در زندان يزد محکوم شده است.
۴١ يوسف خسرجي: فعال سياسي اهل شهر سوس(شوش) است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با سازمانهاي خارج از کشور، از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب قنيطره (دزفول) معروف به “اندي” به ١٠ سال حبس و تبعيد در زندان شيراز محکوم شده است.
۴٢- احمد کعبي (زغيبي): فرزند رحيم، فعال سياسي اهل شهر سوس(شوش) است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور، محاربه باخدا از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب قنيطره (دزفول) به رياست قاضي معروف به “اندي” به  ۱۵ سال حبس در تبعيد در زندان کرمان محکوم شده است.
 ۴٣- غلامعباس( سعيد) ساکي: در کشور سوريه دستگير و در اوائل سال ١٣٨۵ شمسي به ايران تحويل داده شد. سعيد ساکي ۴ سال و نيم در بازداشتگاه انفرادي اطلاعات احواز زنداني بوده و سه ماه را در زندان اوين بسر برده بود. پس از آن در شعبه ۴ دادگاه انقلاب احواز به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از سوي قاضي مرتضى کياستي به ۵ سال حبس محکوم شد. دادگاه انقلاب احواز مدت زنداني بودن وي در سلول انفرادي اطلاعات را به حساب نياورده و وي هماکنون در زندان قنيطره (دزفول) تحت سخت ترين شرايط و با وضعيت جسماني بسيار بدي بسر مي برد. سعيد ساکي از بيماري فشار خون بالا رنج مي برد.
۴۴- عباس صگوري: ٣۴ ساله ، فعال سياسي اهل شهر سوس، در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شد. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با سازمانهاي خارج از کشور از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب قنيطره (دزفول) به رياست قاضي معروف به “اندي” به ۱۵ سال حبس در تبعيد در زندان همدان محکوم شد.
۴۵- حسن ناصري: فعال سياسي اهل سوس(شوش)، ، در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شد. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با سازمانهاي خارج از کشور از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب قنيطره (دزفول) به رياست قاضي معروف به “اندي” به ٢٠ سال حبس تبعيد در زندان  شهر سبزوار محکوم شد.
۴۶- خالد حرداني: اهل شهر احواز و محکوم به حبس ابد در زندان رجائي شهر، در کرج است. خالد حرداني زنداني امنيتي است که ١٣ سال است، دوران محکوميت خود را در زندان اوين و رجايي شهر سپري مي‌کند.
حرداني سال ١٣٧٩ به همراه خانواده و تعدادي از خانواده هاي بستگانش به علت تحت فشار بودن از سوي نيروهاي امنيتي رژيم در احواز، قصد فرار با هواپيماي مسافربري احواز _ بندرعباس را داشته است و در اثر اين اقدام بازداشت شد. اين ماجرا بعدها سوژه فيلم “ارتفاع پست” ساخته “ابراهيم حاتمي‌کيا” شد.
خالد حرداني در دوران زندان ٨ بار مورد عمل جراحي قرار گرفته است ولي درمان او به دليل آلودگي محيط زندان موثر نبوده و پزشکان زندان بارها خواستار اعزام او به بيمارستان‌هاي تخصصي شده‌‌اند و اين موضوع مورد تأييد کارشناسان پزشک قانوني قرار گرفته اما مسئولان زندان از اعزام اين زنداني سياسي ممانعت به عمل مي‌آورند.
مادر خالد حرداني سعي و تلاش زيادي کرد که فرزندش اعدام نشود، اما ٨ روز قبل از ابلاغ لغو حکم اعدام خالد حرداني، مادر رنج ديده وي در اثر شکنجه‌هاي روحي و رواني از طرف مسئولين قوه قضاييه و مأموران امنيتي رژيم، فوت کرد.
خالد حرداني طي دوران زندان حتي براي درمان هم اجازه مرخصي نداشته و در اين مدت بارها بر اساس اتهاماتي واهي، براي وي پرونده سازي شده که آخرين مورد آن هشتم مهر‌ماه سال ۱۳۹۲ است که اتهام توهين به رهبر رژيم ايران به وي نسبت داده شده است.
 ۴٧- حسن عبيات: فرزند جلاو، متولد ١٣۵٧ و اهل شهر حميديه است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شد. وي متاهل و داراي يک فرزند است. وي از سوي شعبه يک دادگاه انقلاب احواز توسط قاضي فرهادوند به محاربه و اقدام عليه امنيت ملي و ارتباط با خارج متهم شده وهماکنون در زندان کارون در انتظار صدور حکم بسر مي برد. حسن عبيات فارق التحصيل مقطع کارشناسي ارشد از دانشگاه پيام نور شهر خفاجيه است. وي به همراه برادر و پدرش در مغازه کوچک(کبابي) در شهر حميديه کار مي کرد. خانواده آنها از لحاظ اقتصادي در فقر شديدي بسر مي برد و در زير خط فقر روزگار سر مي کنند. تنها منبع روزي اين خانواده مغازه جگر فروشي است. حسن عبيات از درد گوش و بيماري معده رنج مي برد.
۴٨-خالد عبيداوي: متولد ١٣۶۴ فرزند جمعه اهل کوي مستضعفين شهر حميديه است که در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شد. اتهام وي محاربه و ارتباط با گروه هاي خارج از کشور است. پرونده وي نزد شعبه اول دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي فرهادوند است و وي منتظر صدور حکم مي باشد. تحصلات وي در سطح دبيرستان است. خالد عبيداوي بيکار است و هيچ منبعي براي رزق و روزي جز درآمد اندک پدرش از کشاورزي، ندارد. وي در کار کشاورزي به پدر خود کمک مي رساند. خانواده خالد عبيداوي که خانواده اي پر تعداد است در فقر شديدي بسر مي برند و در خانه اي خرابه در شهرستان حميديه روزگار مي گذرانند. در حال حاضر خالد عبياوي در زندان کارون در حبس بسر مي برد.
۴٩-عيدان  بيت سياح(شاخي): فرزند کاظم ۳۷ ساله اهل شهر حميديه است. اتهام وي محاربه و ارتباط با خارج و پرونده وي نزد شعبه اول دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي فرهادوند بوده، و منتظر صدور حکم مي باشد. وي تحصيلاتي در سطح دبيرستان دارد و متاهل و داراي ۵ فرزند است. عيدان داراي يک فرزند دختر بيمار است و از بيماري طاقت فرسايي رنج مي برد. وي در بازارچه حميديه مغازه فروش وسايل لوله کشي آب داشت. در أوائل سال ٢٠١٢ دستگير شد، وهماکنون در زندان کارون در حبس بسر مي برد.
۵٠- جاسم سواعدي: متولد ١٣۶٣، اهالي شهر حميديه و در اوائل سال ٢٠١٢ بازداشت شد. اتهام وي محاربه و ارتباط با خارج از کشور و پرونده وي نزد شعبه اول دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي فرهادوند بوده، و منتظر صدور حکم مي باشد. جاسم سواعدي در حال حاضر در زندان کارون در حبس بسر مي برد.
۵۱- محمد علي عموري نژاد: محمد علي عموري نژاد اهل شهر خلفيه متولد ١٣۵۶ وبلاگ نويس و فارغ التحصيل رشته مهندسي منابع طبيعي- شيلات و آبزيان از دانشگاه صنعتي اصفهان و فعال دانشجويي و يکي از مؤسسان نشريه دانشجويي ” التراث” که در دانشگاه صنعتي اصفهان منتشر مي شد، از موسسان موسسه فرهنگي الحوار ( گفتگو) که در بهمن ١٣٨٩ از کشور عراق به ايران تحويل داده شد. وي به تهام محاربه با خدا و اقدام عليه امنيت ملي از سوي شعبه ٢ دادگاه انقلاب اسلامي احواز به رياست قاضي سيد محمد باقر موسوي به اعدام محکوم شد. بنا به منابع غيررسمي گفته مي شود که حکم اعدام وي تبديل به حبس ابد شده است.
۵۲- يابر البوشوکه: فرزند محمد متولد ٢۴/٢/١٣۶٣، اهل خلفيه و در تاريخ ١٣/٠٣/٢٠١١ بازداشت شد. وي از اعضاي موسسه فرهنگي الحوار( گفتگو) است که به اتهام محاربه با خدا و اقدام عليه امنيت ملي از سوي شعبه ٢ دادگاه انقلاب اسلامي احواز به رياست قاضي سيد محمد باقر موسوي به اعدام محکوم شده است.
۵۳- مختار البوشوکه : فرزند محمد متولد ۶/٩/١٣۶۵ ، اهل خلفيه و در تاريخ ١٣/٠٣/٢٠١١ بازداشت شد. وي از اعضاي موسسه فرهنگي الحوار( گفتگو) است که به اتهام محاربه با خدا و اقدام عليه امنيت ملي از سوي شعبه ٢ دادگاه انقلاب اسلامي احواز به رياست قاضي سيد محمد باقر موسوي به اعدام محکوم شده است.
۵۴- امير معاوي: ٢۴ ساله، اهل  منطقه ملاشيه شهر احواز است که در ماه مه سال ٢٠١١ بازداشت شده است. وي به اتهام محاربه با خدا و اقدام عليه امنيت ملي از سوي شعبه ۴ دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي مرتضي کياستي به ٣۵ سال حبس در استان مازندران محکوم شد.
۵۵- فالح سيلاوي: وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به سال حبس در زندان کارون محکوم شده است.
۵۶- سعد سيلاوي: اهل شهر حويزه که در سال ۱۳۸۹ بازداشت شد. وي به اتهام تبليغ عليه نظام در فضاي مجازي اينترنت، به ٣ سال حبس محکوم شده است. در حال حاضر سعيد سيلاوي در زندان کارون بسر مي برد.
۵۷- محمد نواصري: فعال سياسي احوازي است که به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به ١٢ سال حبس محکوم شده است.
۵۸- جاسم نبهان نيسي: وي در سال ۲۰۰۹ در سوريه بازداشت شده و به ايران تحويل داده شد. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به ١٠ سال حبس زندان کارون محکوم شد و در حال حاضر دوران تبعيد خود در شهر تبريز را سپري مي کند.
۵۹- شهاب عباسي: فرزند احمد، متولد ١٣۶۵، وي هنگام مراجعه به تهران جهت دريافت کارت پايان خدمت در تابستان ۲۰۰۹ بازداشت شده است. شهاب عباسي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي علي فرهادوند، به ٣ سال حبس در زندان اردبيل محکوم شد.
۶۰- هادي البوخنفر نژاد:  فرزند عبد الخضر متولد ١٣۶٠ و متأهل، اهل شهر فلاحيه است که در تابستان ۲۰۰۹ بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي علي فرهادوند به ٣ سال حبس در تبعيد در زندان شهرستان اردبيل محکوم شده است.
 ۶۱- سامي جدماوى نژاد: متولد ١٣۶٠، اهل فلاحيه است که در تابستان ۲۰۰۹ بازداشت شده است. وي به اتهام محاربه و فساد في الارض از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي علي فرهادوند به سه سال حبس در تبعيد در زندان شهرستان اردبيل  محکوم شده است.
۶۲-  ناجي مخيوري: اهل کوي علوي شهر احواز است که به اتهام نشر مذهب اهل سنت در سال ٢٠٠٩ بازداشت شده است. وي به ۵ سال حبس در زندان کارون محکوم شده است.
۶۳- رحمان عساکره: فرزند احمد، ٣٧ ساله، اهل شهر خلفيه، داراي ۵ فرزند، معلم و داراي ليسانس روانشناسي است که در فوريه ۲۰۱۱ بازداشت شده است. وي از سوي شعبه ٢ دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي سيد محمد باقر موسوي به ٢٠ سال حبس در تبعيد محکوم شده است. در حال حاضر رحمان عساکره در زندان مشهد، در حبس بسر مي برد.
۶۴- رضا عنيد زاده: فرزند نزال، اهل حميديه است که در اوايل سال ۲۰۱۲ بازداشت شده است. وي به محاربه و ارتباط با خارج متهم شده و پرونده اش نزد شعبه اول دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي فرهادوند بوده، و او در انتظار صدور حکم در زندان کارون در حبس بسر مي برد.
۶۵- جبار يباري: متولد ١٣۶٧، فرزند ناعم، وي فعال فرهنگي –  سياسي اهل احواز است که در تاريخ ٣/١/١٣٩١ بازداشت شده است. وي مدتي را در زندان کارون در حبس بسر برده و هماکنون بقيد وثيقه آزاد شده است.
۶۶-  رسول دحيمي: فرزند خلف، فعال سياسي اهل شهر احواز است که در اسفند ۱۳۸۴ بازداشت شده است. وي از سوي شعبه ۲ دادگاه انقلاب احواز به رياست قاضي محمودي به ۵ سال حبس و ۵ سال تبعيد به تويسرکان شهر همدان محکوم شده است. رسول دحيمي در حال حاضر دوران تبعيد خود در تويسرکان را سپري مي کند.
۶۷- طالب سواري: فرزند حميد، در تير ماه ١٣٨۶ بازداشت شده است. وي محکوم به ١٠ سال حبس بوده و در زندان سپيدار احواز در حبس بسر مي برد. در زندان سپيدار از عفونت چشم رنج مي برد و نياز به جراحي دارد. وي سابقه بازداشت شدن در سال ٢٠٠٠ را نيز داشته است. درپي زنداني شدن طالب سواري، خانواده اش بي خانمان شده و توسط افراد خير مخارجشان تامين مي شود.
۶۸- مجيد ساري: فعال سياسي اهل منطقه سيد کريم شهر احواز است که در سال ۲۰۰۱ بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور، ارتباط با بيگانه، به ٢٠ سال حبس محکوم شده است. وي در زندان از تشنج عصبي رنج مي برد.
۶۹- حاج مکي حلمي زاده: اهل شهر محمره، ۵۵ ساله و متأهل است که در تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٢ بازداشت شده است. وي به اتهام گرايش به تسنن به حبس محکوم شده است. درحال حاضر پس از طي يکسال  و پنج ماه حبس در زندان کارون، جهت گذراندن دوران تبعيد به شهر اردبيل منتقل شده است.
۷۰- عبد الامير مطوري: فعال سياسي اهل محمره است که در سال ۱۳۸۹ شمسي بازداشت شده است. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به ۵ سال حبس محکوم شده است. در حال حاضر وي در زندان کارون بسر مي برد و از بيماري تشنج عصبي رنج مي برد.
۷۰- عادل معفراوي: فرزند عدنان، محکوم ١۵ سال حبس است. در زندان کارون دوران محکوميتش را سپري مي کند و در اثر شکنجه از ناحيه لگن و کمر رنج مي برد.
۷۱- ماجد چلداوي:  فرزند سعدون، اهل کوي علوي شهر احواز که در فوريه ٢٠٠٩ بازداشت شده است. به هنگام بازداشت وي ١۶ ساله بوده و در نتيجه شکنجه و اعدام برادرش محمد چلداوي، رواني شده است. وي به دليل حالت رواني اش از زندان آزاد شده است.
۷۲- علي حيدري: در فوريه سال ٢٠٠٩ به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت شده و همچنان در بلاتکليفي در زندان کارون بسر مي برد.
۷۳- عمار عبيات: فرزند گطان، اهل شهر حميديه است که در تاريخ ٧ اسفند ١٣٩٢ بدليل شرکت در اعتراض به تخريب بناي تاريخي «قصر شيخ عبدالحميد» فرزند «شيخ خزعل» بازداشت شده و بلاتکليف در زندان قنيطره(دزفول) در حبس بسر مي برد.
۷۴- -قاسم سواري: فرزند سعيد، ٢٠ ساله، بدليل شرکت در  اعتراض به تخريب قصر سله يا سراي عجم در احواز از روز ٢٧ اسفند ١٣٩٢ بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت وي نامشخص است.
۷۵- فؤاد سلامات: از اهالي قلعه چنعان شهر احواز، به اتهام گرايش به تسنن در تاريخ ٢٢-١-٢٠١۴ بازداشت شده و بلاتکليف در زندان کارون در حبس بسر مي برد.
۷۶- عبد الرحيم سلامات: از اهالي منطقه قلعه چنعان شهر أحواز ، در تاريخ ٢٢-١-٢٠١۴، باتهام گرايش به تسنن بازداشت شده و بلاتکليف در زندان کارون بسر مي برد.
۷۷- عباس عبيات: فرزند عيسى، ٢۶ ساله، اهل شهر احواز و فارغ التحصيل دانشگاه در رشته أدبيات انگليسي است. وي  روز سه شنبه ۲۵ فوريه ۲۰۱۴ به اتهام گرايش به تسنن بازداشت شده و همچنان بلاتکليف در حبس بسر مي برد.
افراد بازداشت شده با نامهاي آتي (رديف ۷۸ تا ۹۳)همگي که در روز سه شنبه ۲۵ فوريه ۲۰۱۴ به اتهام گرايش به تسنن، بازداشت شده و همچنان بلاتکليف در حبس بسر مي برد.
۷۸- حسن عبيات: فرزند فرحان، ٣٣ ساله، متأهل و داراي دو فرزند
۷۹- صالح تويرات: ٢٨ ساله از أهالي شهر احواز
۸۰ – احمد عبيات: فرزند محصر، ٣٠ ساله ، متأهل، و اهل شهر احواز
۸۱- جاسم کروشاوي: ۴۵ ساله و اهل شهر احواز
۸۲-فؤاد ساعدي: ٢٨ ساله، از اهالي شهر احواز
۸۳-جاسم تويرات: از اهالي شهر احواز است
۸۴- سيد ناصر موسوي: فرزند عبدالواحد الموسوي، از اهالي شهر احواز
۸۵- -جعفر سواري: از اهالي شهر احواز
۸۶- باسم سواري: فرزند مهدي  ۲۲ ساله، شاعر و فعال فرهنگي، از اهالي شهر احواز
۸۷- سيدعباس موسوي: از اهالي شهر احواز
۸۸- سيدرضا موسوي: فرزند سيدمالح، از اهالي شهر احواز
۸۹- حيدر سواري: فرزند جليل ۲۲ ساله، دانشجو، از أهالي شهر احواز
۹۰- سيد مهدي موسوي: فرزند سيدنور، از اهالي شهر احواز
۹۱- سيدموسى موسوي: از اهالي کوي علوي شهر احواز
۹۲- جاسم کروشات: ٢۵ ساله، از اهالي شهر احواز
۹۳- جعفر چلداوي: ۳۵ ساله، اهل کوي علوي شهر احواز
۹۴- هادي بيت شيخ احمد: فرزند عوده، ۴۵ ساله، کارمند بانک و ساکن کوي گلستان شهر احواز است. وي به اتهام گرايش به تسنن در تاريخ ١۵ اسفند ١٣٩٢ بازداشت شده و همچنان بلاتکليف در حبس بسر مي برد.
۹۵- باقر غلامي( نعامي): وي در تاريخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ بازداشت شده و از سوي شعبه ١٢ دادگاه انقلاب احواز به قضاوت طهماسبي به نشر مذهب أهل سنت (طبق حکم وهابيت) متهم شده است. حکم باقر غلامي هنوز صادر نشده و در حال حاضر در زندان کارون در حبس بسر مي برد.
گردآوري: کريم دحيمي
فعال حقوق بشر احوازي
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر