۱۳۹۴ اسفند ۵, چهارشنبه

به نقش خود کم بها ندهیم

به نقش خود کم بها ندهیمتک تک آحاد مردم در سرنگونی رژیم جنایتکاران و یا طولانی تر کردن عمر ننگین آن نقش دارند. بسیار کوتاه و گویا نگاهی به اجتماع عظیم ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به ورود روحانی رئیس جمهور رکورددار اعدام  به فرانسه بیاندازیم. آیا گویا تر از این میتوان گفت که مردم ما از غاصبان حق حاکمیت مردم ایران متنفرند؟ تک تک کسانی که در این اعتراضات شرکت کردند نقشی تاریخی را ایفا نمودند.

از سوی دیگر نقش مردم تحت حاکمیت رژیم در ایران خمینی زده در سرفصل کنونی تحریم انتخابات و گفتن نه به تمامیت رژیم جهل و جنایت است. از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و مدره نمائی او تا زمان خاتمی و خیانت و انقلابی نمائی موسوی و کروبی، مردم ما آگاهی لازم برای شناخت وظایف خود را پیدا کرده اند. وظیفه همه توصیه به اهمیت نقش تک تک ایرانیان است که به نقش خود کم بها ندهند. یکدیگر را به تحریم این نمایشات دجالگرانه توصیه نمایند. تحریم انتخابات حد اقل کاری است که هر ایرانی باید انجام بدهد.
رژیم جنایتکار نقش هریک از این گامها را میداند. و با وحشت از آن سخن میگوید. تصویر فوق صحنه ای ازقیام مردم در سال 88 است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر