۱۳۹۴ اسفند ۲, یکشنبه

250 كودك در زندانهاروزنامه آرمان(رژيم) ۱/۱۲/۹۴:«....رئيس سازمان زندانها از زندگي ۲۰۰ تا ۲۵۰ كودك با مادران خود در زندانها خبر داد. بر اساس آمار در ايران به ازاي هر 100هزار نفر 290نفر در زندان هستند , حدود پنج درصد از جمعيت زندانيان هم زنان هستند. يكي از مشكلات زنداني شدن زنان وضعيت نگهداري از فرزندان آنها و به‌ويژه نوزاداني است كه تازه به دنيا آمده‌اند. ....با توجه به فضاي نامناسب زندانها قرار گرفتن كودك در اين فضا مي‌تواند مشكلاتي را براي او ايجاد كند كه مشكلات جسمي تنها بخش كوچكي از آن هستند. با توجه به اين‌كه بخش مهمي از شخصيت فرد در دوران كودكي شكل مي گيرد قرار گرفتن كودك در اين فضا تأثيري منفي بر روان او مي گذارد. ....».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر